Het idee

Equal Care Day is een initiatief dat organisaties wereldwijd oproept acties te organiseren om de geringe waardering voor en slechte verdeling van Care onder de aandacht te brengen. Equal Care Day wil het bewustzijn verhogen voor het feit dat zorg en zorgwerkers vaak slecht of in het geheel niet gehonoreerd worden. Net als bij de Equal Pay Gap zien we ook hier de ongelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen.

 

by Till Lassmann · www.till-lassmann.de

Equal Care Day werd 2016 gelanceerd door Almut Schnerring en Sascha Verlan en wordt sinds 2018 door de non-profit organisatie klische*esc e.V. georganiseerd.

Zorg is over het algemeen onzichtbaar werk en wordt, net als de schrikkeldag 29 februari, meestal geïgnoreerd. Daarom vindt de Equal Care Day op 29 februari plaats en in de tussenliggende jaren op 1 maart. Een andere reden waarom Equal Care Day op 29 februari plaats vindt, is dat 80% van de zorgtaken door vrouwen worden uitgevoerd, zowel privé en in het vrijwilligerswerk, als op professioneel gebied. Mannen nemen slechts 20% voor hun rekening en hebben daardoor vier keer zo veel tijd nodig om dezelfde omvang aan zorgverlening bij te dragen.

De link met de Equal Pay Day en de loonongelijkheid is bewust gekozen: daar 80 % van de zorg door vrouwen wordt verricht, draagt dit werk aanzienlijk bij tot de Pay Gap. Hoewel dankzij de Equal Pay Day sinds vele jaren over loonongelijkheid en mogelijke oplossingen wordt gestreden, wordt aan de Gender Care Gap met bijbehorende sociale kloof tot nu toe nauwelijks aandacht geschonken.

Het opvoeden van kinderen, de zorg voor zieken, oude mensen en gehandicapten, de Mental Load* in het eigen huishouden: Wie zorgt? Wie kookt, wie poetst, ruimt op en doet de was, wie zorgt voor alles – en tegen welke prijs? Te vaak wordt deze asymmetrie vrouwen als persoonlijke keuze onderstelt. Er wordt ook gesuggereerd, dat dit een natuurlijk gegeven is. Moederliefde en empathie wordt meisjes in de wieg meegegeven. Waarom rechtvaardigt een vage blik op de steentijd de onvoldoende waardering voor dit werk? En waarom is dit verhaal voldoende om mensen die zorgen hun leven lang financieel te benadelen?

Het initiatief Equal Care Day eist faire betaling van professionele zorg en eerlijke verdeling van huiselijke taken, als ook het terugdringen van discriminering. Beginnend bij organisaties die actief zijn bij care en zorg, werk binnen het gezin en gendergelijkheid, biedt dit initiatief aan allen de mogelijkheid om zich gezamenlijk te engageren en naar oplossingen te zoeken.

Help mee om het thema Care permanent in het publiek bewustzijn te houden. Doe mee aan de actiedag op 29 februari met eigen projecten, symposiums, demonstraties, podiumdiscussies, feesten … en

klische*esc e.V. biedt voor Equal Care Day het overkoepelend dak en een gezamenlijk logo, om alle acties, die op 29 februari worden gehouden, te bundelen. Klische*esc e.V. coördineert bovendien de Duitse pers en public relations; ze nodigt mensen en organisaties uit andere landen uit, om te participeren en collectief actief te worden.