Fikir

Equal Care Day (eşit bakım günü), toplumda bakım işine verilmesi gereken değeri vurgulamak, bakım işinin cinsiyetler arasında eşit paylaşılmadığı konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla dünya çapında tüm insanları ve kurumları bir etkinlik günü düzenlemeye çağıran bir topluluk inisiyatifidir.

 

by Till Lassmann · www.till-lassmann.de

Birincisi Almut Schnerring ve Sascha Verlan tarafından 29 Şubat 2016’da organize edilen Equal Care Day, 2018 yılından itibaren kâr amacı gütmeyen klische*esc e.V. derneğinin çatısı altında düzenlenmekte.

Bakım işi genelde görünmeyen işlere dahil olup, tıpkı artık yıllara has 29 Şubat günü gibi ihmal edilmekte. Dolayısıyla Equal Care Day artık yıllarda 29 Şubat, artık yıllar haricindeki yıllarda ise 1 Mart tarihinde kutlanıyor.

Equal Care Day’in 29 Şubat tarihinde kutlanmasının diğer bir sebebi ise, ister aile içinde ister kurumsal veya gönüllü hizmetler kapsamında olsun, bakım işinin yüzde 80’inin kadınlar, yüzde 20’sinin erkekler tarafından üstlenilmesi, buna karşın erkeklerin kadınlara kıyasla aynı iş için dört kat daha fazla zamana gereksinim duymaları.

Peki ama çocukları kim büyütüp yetiştiriyor, yaşlılara ve hastalara, zihinsel ve fiziksel engellilere kim bakıyor? Onları kim yedirip içiriyor, kim ortalığı toplayıp temizliyor, çamaşırları kim yıkıyor? Ev içinde zihinsel yükü (mental load<span style=”color: #009ee3;”>*</span>) kim taşıyor ve ne pahasına?
Halk arasında ise hâlâ, bu sistemli dengesizliğin kadınların kişisel tercihlerinden, dengesiz iş bölümünün olayın doğasından kaynaklandığı savulunulmakta. Kadınlar nasıl olsa doğuştan annelik iç güdüsüne ve empatiye sahipler, öyle değil mi? Ama taş devrini çağrıştıran bu karanlık bakış açısı, bakım işine hakkettiği değeri vermemek için yeterli bir sebep mi? Bu anlatı neden yardımsever insanları ömür boyu finansal açıdan dezavantajlı kılmaya kadir olabiliyor?

Equal Care Day inisiyatifi profesyonel bakım işine adil ücret ödenmesini, bakım işinin aile içinde eşit paylaşılmasını ve bu husustaki yapısal ayrımcılığın tasfiye edilmesini talep ediyor. Bakım, aile hizmetleri ve cinsiyetler arası eşitlik konularında çalışan kurumlar başta olmak üzere herkese, organize bir şekilde seslerini duyurma ve birlikte çözüm önerileri üretme ve tartışma fırsatı sunuyor.
Bakım işinin hassasiyeti konusunda toplumsal bilincin yerleşmesine ve gelişmesine siz de yardımcı olun. 29 Şubat etkinlik gününü oturum, panel veya miting türü projeleriniz için kullanın ve bizimle irtibata geçin.

klische*esc e.V. Derneği Equal Care Day ile 29 Şubat 2020 günü düzenlenecek bütün etkinlikleri ortak bir logo ile tek bir çatı altında birleştirme imkânı sunuyor. klische*esc e.V. ayrıca Almanya’da basınla ve halkla ilişkiler koordinasyonunu üstlenip yabancı ülkelerden de hem bireyleri hem kurumları etkinliklere katılmaya ve birlikte örgütlenmeye davet ediyor.